Het coachen van hoogbegaafde werknemers

Hoogbegaafdheid gaat over meer dan intelligentie. Het heeft invloed op iemands totale functioneren en kan leiden tot problemen. Dat begint al bij het beeld dat mensen hebben van hoogbegaafde werknemers: ‘slimmere mensen die sneller dan anderen dingen begrijpen en oplossingen kunnen vinden’. Dit is voor een deel natuurlijk waar, maar er is meer. Hoogbegaafden ervaren vaak onbegrip en vinden soms moeilijk aansluiting bij mensen met een meer gemiddelde intelligentie. Ook bij deze specifieke problematiek biedt Coaching Company specialistische ondersteuning met als doelen o.a. begrip voor elkaar en goede uitgangspunten voor samenwerken. Dat doen we in de vorm van gesprekken of observatie in de werksituatie en natuurlijk met de bijbehorende advisering op maat.