Coaching bedrijven

Een reorganisatie, een fusie… maar ook minder ‘ingrijpende’ gebeurtenissen kunnen van grote invloed zijn op uw bedrijf, het management en de overige medewerkers. Dan kan een coach het verschil maken. Als klankbord, sparringpartner maar ook door vernieuwende inzichten te laten zien. Een kleine greep uit onze ervaring met coaching van bedrijven:

Botsende culturen

Als twee bedrijven besluiten te fuseren, heeft dat uiteraard een enorme impact. De invloed van de verschillende culturen wordt vaak onderschat. Immers,

culture eats strategy for breakfast’!

Cultuurverschillen kunnen een negatief effect op uw rendement hebben. Het is zaak de culturen vlot in elkaar te vlechten. Zodanig dat er een nieuwe dynamiek ontstaat, waarin alle medewerkers zich thuis voelen. Coaching Company brengt het cultuurprofiel in beeld. Vervolgens bepalen we, in overleg met u, de haalbaarheid van de verandering en stellen de gewenste situatie vast. Als dit kansrijk is, maken we een plan van aanpak om de verandering daadwerkelijk te realiseren en helpen u met de praktische uitvoering.

Conflictsituaties

Bij langdurig verzuim, bijvoorbeeld door ziekte of conflicten in de werksituatie, kan het lastig zijn de draad weer op te pakken tussen het bedrijf, de leidinggevende en de medewerker. Als goed werkgever heeft u natuurlijk een plan van aanpak gemaakt voor re-integratie, maar in sommige gevallen is dat niet voldoende om samen weer op één lijn te komen. Hoe kunt u deze, voor alle partijen onplezierige, situatie op een goede manier oplossen? Coaching Company zet graag haar ervaring en expertise doelgericht voor u in. Met inzicht in de wederzijdse behoeften en een plan van aanpak. En natuurlijk ondersteunen wij u in de begeleiding en bewaking van de uitvoering.

Meer weten over onze coaching voor bedrijven of een advies op maat?