De missie en visie van Coaching Company

Missie
Het coachen van professionals met oog voor verschillen, maar met de nadruk op overeenkomsten om zo te komen tot verbinding op een manier die persoonlijke en zakelijke bloei faciliteert.

Visie
Coaching Company wil met haar werkwijze, die uitgaat van een positieve benadering en een competentiegerichte aanpak, professionals in hun kracht zetten en het beste uit zichzelf laten halen. Mensen die goed in hun vel zitten en met plezier naar hun werk gaan, presteren beter en vallen minder uit. Coaching Company behartigt hiermee het wederzijdse belang van werkgever en werknemer op een preventieve wijze.