Coaching Company met standplaats Hoogeveen

Coaching Company Hoogeveen ontdekte dat in de praktijk van accountants en registered valuators, zoals Melenhorst Accountants & Business Valuators regelmatig vraag is naar meer dan inhoudelijke, cijfermatige of bedrijfskundige ondersteuning. Het gaat dan vaak om zaken als cultuur, teamopbrengsten, leiderschap, etc. Belangrijke aspecten in het totale spectrum van de zakenwereld. Mensen die goed in hun vel zitten, presteren beter. En die toegevoegde waarde is onze missie.

Bij Coaching Company richten we ons daarom nadrukkelijk op het bedrijfsleven. We coachen zowel teams als individuen en hebben ervaring in verschillende sectoren. Daarbij is elk traject maatwerk. Ons team bestaat uit hoogopgeleide (master/postmaster), geregistreerde coaches en gedragsdeskundigen die aan een half woord genoeg hebben. Professionals die zich, met verstand van zaken, snel inleven. Die niet komen zeggen hoe het moet, maar – met een competentiegerichte aanpak – nieuwe inzichten helpen ontdekken.

Committed to bringing out the best in you!