Workshop: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag kunnen groot zijn voor een organisatie en het slachtoffer. Elke organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op deze vaak complexe situaties. De praktijk leert echter dat dit lang niet altijd het geval is. Daarom deze workshop, die een begin maakt met de aanpak van dit actuele probleem.
De workshop is bestemd voor leidinggevenden/ partners en HRM binnen organisaties die beleid willen ontwikkelen of bestaand beleid willen reviewen.

Dit is een workshop van een dag.  De kosten bedragen € 275,00 ex BTW p.p. inclusief lunch.