Het coachen van werknemers met een stoornis in het autistisch spectrum

Bewustwording is een belangrijk uitgangspunt als u te maken krijgt met werknemers met autisme. Daarna zijn vaak relatief kleine aanpassingen al voldoende om het werkproces soepeler te laten verlopen. Onze gedragsdeskundigen zijn op masterniveau geschoold in deze problematiek. Zij bieden o.a. coaching in de vorm van individuele gesprekken. Daarnaast kunnen zij in de werksituatie observeren en adviezen geven om de werknemer optimaal te laten functioneren. Hierin staan we u graag bij. En ook daarna kunt op onze professionals rekenen: met praktische en uitvoerbare adviezen.