Dit programma is bedoeld voor mensen in leidinggevende posities. Het programma bestaat uit drie onderdelen; een individueel programma leiderschap, een programma met het team en een programma met andere leidinggevenden. De modules kunnen als geheel worden gevolgd en vormen dan een programma dat een heel breed spectrum van leiderschap beslaat, echter al naar gelang de behoefte van de leidinggevende kunnen ook de afzonderlijke modules worden gevolgd.

Programma Management Modulair schema