Didactisch Coachen is een training voor docenten in het PO, VO en MBO.

Door Corona zijn er leerachterstanden ontstaan en de motivatie van leerlingen is mede daardoor teruggelopen.
Voor docenten zijn het lastige tijden om leerlingen optimaal te motiveren en leerlingen een adequaat leerresultaat te laten behalen.

Coaching Company kan docenten daarbij helpen met de training Didactisch Coachen.
De training leert de docenten een methode aan om leerlingen actief te laten zijn in eigen leerproces, zelf meer te ontdekken en diepere verbanden te leggen in de leerstof.

Programma Didactisch Coachen