Management Kamers

Coaching Company biedt een aantal programma’s aan in de vorm van Management Kamers. Management Kamers zijn programma’s voor professionals die een half jaar tot een jaar lopen. De Kamers komen ongeveer eens in de zes weken bij elkaar in dezelfde samenstelling op onze locatie in Hoogeveen. De Kamers nemen een dagdeel in beslag met een afsluitende, gezamenlijke lunch. De Kamers bieden ruime gelegenheid tot netwerken.

De Management Kamers bieden een intervisietraject voor de onderstaande vier groepen. De casussen worden ingebracht door de deelnemers. Er wordt gewerkt met verschillende soorten intervisiemethodes en de bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren coach. Een spreker kan deel uitmaken van het programma. De intervisie vindt plaats op onze locatie in Hoogeveen:

  • Management Kamer intervisie voor bestuurders in het onderwijs, januari 2014 – juli 2024;
  • Management Kamer intervisie voor directeuren in het onderwijs, februari 2024 – september 2024;
  • Management Kamer intervisie voor bestuurders in de zorg, april 2024 – december 2024;
  • Management Kamer intervisie voor leidinggevenden in de zorg, april 2024 – december 2024;
  • Management Kamer intervisie voor bestuurders in het onderwijs, september 2024 – maart 2025.

De kosten voor de Management Kamers bedragen € 945,00 excl. BTW p.p.