Onze coachingsaanpak

Hoewel de inhoud van elk coachtraject maatwerk is, bestaat onze werkwijze uit drie fasen. Onze coaching verloopt via deze vaste, beproefde route. Zo wordt de problematiek snel helder, kunnen we gericht aan de slag met uw doelen en last but not least: evalueren we wat de effecten zijn in uw dagelijkse praktijk.

De inventarisatiefase: scherp stellen van de uitdagingen

In deze fase inventariseren we niet alleen, maar geven ook al een belangrijk eerste advies. We starten met een inventariserend gesprek met de leidinggevende. Het traject bestaat uit twee sessies met het team en/of de werknemer. Twee weken voor de eerste sessie vullen deelnemers een intakeformulier in. Zo krijgen we al een globaal beeld van de deelnemers en de problematiek c.q. de coachvraag. Tijdens de sessies reflecteren we op de inventarisatie en formuleren met elkaar concrete doelen. Tot slot van deze fase ontvangt u een actieplan en een advies over het vervolg. U kunt dan besluiten of u verder wilt met de uitvoeringsfase. U betaalt in eerste instantie alleen (een vaste prijs) voor de inventarisatiefase.

De uitvoeringsfase: daadwerkelijk aan de slag met de doelen

Nu gaan we effectief aan de slag met de gewenste doelen. De inhoud van de sessies bepalen we in overleg met het team of de medewerker. Waar zit de belangrijkste coachvraag? En wat is er nodig om oplossingen te vinden? De coach zet, steeds op maat, gerichte werkvormen en tools in en geeft vooraf een indicatie van het aantal sessies dat nodig is om de gewenste doelen te behalen. Daarbij hoort ook een kosteninschatting, gebaseerd op de hoeveelheid sessies en het aantal deelnemers.

De evaluatiefase: hoe gaat het in de praktijk?

Drie maanden na de uitvoeringsfase organiseren we een sessie om het traject te evalueren. Is het gewenste resultaat bereikt? Wat zijn de gevolgen van de coaching voor de toekomst? Is er behoefte aan aanvullende coaching voor wellicht het management of een team? Deze evaluatiesessie bieden we u kosteloos aan. Het is voor ons immers de borging van het coachingstraject.

Meer informatie over onze coachingsaanpak